Tuunaa tuntisi -messut Tampereella 7.2.2015


Johdatus aiheeseen:Laaja-alaisen osaamisen alueet OPS 2016:
  1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1
  2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2
  3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3
  4. Monilukutaito L4
  5. Tieto- ja viestintätekninen osaaminen L5
  6. Työelämätaidot ja yrittäjyys L6
  7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Sapluuna eheyttävän oppimiskokonaisuuden suunnittelua ja rakentelua varten:kv-strategia-porinseutu.jpg
Sapluunassa käytetty pohjana "Oulun mallia", jota muokattu jonkin verran.

Tallenna ja lähetä suunnitelmasi: tiina.sarisalmi@orivesi.fi

Hyödyllisiä globaalikasvatuksen linkkejä ja oppimateriaaleja:

YK ja maailman tila - tiedä, osaa, vaikuta: http://www.ykliitto.fi/yk70v
Globalis - YK:n vuosituhattavoitteet: http://www.globalis.fi/Tilastot/YK-n-vuosituhattavoitteet
Maailmankoulu: http://www.maailmankoulu.fi/
Globaalikasvatus POLKKA-sivustolla (sisältää mm. globaalikasvatuksen sanaston): http://www.polkka.info/kasitteet.html
Frepa - Kulttuuritaidon ja monikielisyyden viitekehys: https://frepafin.wordpress.com/
Frepa - Askeleet kulttuuriseen moninaisuuteen luokkasteittain:
https://frepafin.wordpress.com/culture-grid-grade-0-9-maailmankansalaisen-kulttuuripolku/culture-grid-by-grade-finnish/
Meillä ja maailmalla - Maailmankansalaisuus Porin koulujen toiminnassa ja opetuksessa: http://meillajamaailmalla.fi/
Ympäristökasvatus - wwf.fi: http://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/
Kestävä kehitys koulussa: http://www.koulujaymparisto.fi/
Vihreä lippu: http://www.vihrealippu.fi/vl

Kansainvälisyys ja globaalikasvatus uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa:
Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.