Tuunaa tuntisi -tapahtuma Tampereella 6.2.2016
Monilukutaito ja oppilaslähtöisyys - välineitä ja vinkkejä tvt:n käyttöön kieltenopetuksessa
Motivointi ja ideointi


BRAINSTORMING
KESKUSTELU

Suunnittelu


EHDOTUS JA ÄÄNESTYS
RYHMÄKESKUSTELUT
  • Keskustelualueet verkko-oppimisympäristöissä kuten Moodle tai peda.net
  • Moodle chat
  • TeamUp-työkalun ryhmätyön tulosten tallennus
RYHMIIN JAKAUTUMINEN

Tiedon haku ja oma tuottaminen


VIDEOIDEN HAKU JA JAKAMINEN
KUVIEN HAKU
TIEDON HAKU AIHEITTAIN

Sivusto, jossa linkkejä erilaisiin vapaasti käytettäviin aineistoihin (kuvat, videot, äänet, tiedon haku)
Sanakirjoja moneen lähtöön

Tiedon prosessointi


MULTIMEDIAESITYS
KUVAKOLLAASI TAI VIDEO
TEE OMIA TEHTÄVIÄ
KOMMENTTISEINÄ


Verkkotyökaluja kieltenopetukseen

Jakaminen ja arviointi


NETTIKYSELY TAI-TESTI (formatiivinen arviointi)
OPPIMISPÄIVÄKIRJA
RYHMÄARVIOINTI: Miten saavutimme tavoitteet?

MUITA ARVIOINNIN TYÖKALUJA (itse- ja vertaisarviointi:

Verkkopohjaisia portfolio-tehtäviä eri teemoista