Tuunaa tuntisi -messut Tampereella 7.2.2015


OPS 2016 OPS-logo.jpg


Monilukutaito (L4)

Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. (s. 20)

Monilukutaitoon sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä. (s. 21)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

...tärkeätä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja. (s. 21)

Luova ja tutkiva oppiminen (creative inquiry)


Valokuvia käyttäen voi
 • tutkia luontoa
 • tutkia rakennettua ympäristöä
 • tutkia ihmisiä ja yhteisöä
 • tutkia asenteita
 • tutkia ongelmia
 • kertoa tarinoita
 • ottaa kantaa
 • vaikuttaa maailmaan

Omien kuvien käyttö oppimisessa


Yhdessä:padlet-intercultural.jpg


Padlet

Lino
 • toimii samalla tavoin kuin Padlet
 • opettaja kirjautuu, oppilaitten ei tarvitse
 • postaukset näyttävät post.it lapuilta
 • http://en.linoit.com/

Fotobabble

Yksin tai pareittain


Befunky

Postermywall popplet-team-A.jpg

Thinglink

Ajatuskartta kuvista

Google tour builder
 • rakenna matka Google Earth -sovellusta käyttäen
 • lisää kuvia ja tekstiä
 • jaa halukkaille editoitavaksi samalla tavoin kuin muutkin Google tiedostot
 • https://tourbuilder.withgoogle.com/

Kuvat videoksi


Kizoa

Roxio - Photoshow

Movie maker

Powerpoint + Slideshare

Google slides

Picasa

Hauskaa


VanGoYourself

APUOHJELMIA

Internet-osoitteiden lyhentäjiä

Joskus automaattisesti luodut nettiosoitteet ovat mahdottoman pitkiä. Ne voi tarvittaessa lyhentää näillä sivuilla:
http://tinyurl.com/ , https://bitly.com/ tai https://goo.gl/

Väliaikainen email-osoite

Kirjautuminen voi joskus edellyttää sähköpostia vaikkei sitä muutoin tarvitsisikaan. 10 minuuttia kestävän email-osoitten saa täältä:
**http://10minutemail.com/10MinuteMail/index.html**

Kuvakaappaus (print screen)

Saat ruudunkaappauskuvan näytöltä painamalla Print Screen näppäintä (PrtSc). Joskus tarvitaan useamman näppäimen yhdistelmä, esim. AltGr+PrtSC tai Ctrl+Alt+PrtSC.
Mobiililaitteilla (esim. tableteilla) ruudunkaappauskuvan saa usein painamalla yhtä aikaa virtanappia ja kotinäppäintä.

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.