Tuunaa tuntisi -messut Tampereella 7.2.2015


OPS 2016 ja kielten oppiminenOPS-logo.jpg


Monilukutaito (L4)

Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. (s. 20)

Monilukutaitoon sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä. (s. 21)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

...tärkeätä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja. (s. 21)TVT-vinkkejä oppilaskeskeiseen kieltenoppimiseen
Verkkotyökaluja:blabberize.jpg


Vocaroo

Blabberize:

Voki

Fotobabble

Tee oma sarjakuva


Muuta hauskaa:


Dvolver

Trading card creator

Tricider

Timeline creators

Storybird:fodey-animated-cats.jpg

Fodey

Team Up Tool
 • ryhmiin jako, ryhmätyöskentely ja suullinen raportointi
 • ei kirjautumista
 • luo luokka ja lisää oppilaat (etunimi riittää jos ei saman nimisiä)
 • valitse aihe
 • jaa oppilaat ryhmiin
 • oppilaat työskentelevät ja äänittävät tuloksensa
 • http://teamup.aalto.fi/

Padlet

Ajatuskarttoja
 • tee tarina, harjoittele sanoja, ideoi tai tee tietorakenteita
 • lisää tekstiä, linkkejä, kuvia tai videoita
 • kirjautumatta voit tehdä yksin tai parin kanssa samalla koneella
 • kirjautumalla useammat voivat muokata yhdessä samanaikaisesti eri koneilta
 • http://popplet.com/
 • https://bubbl.us/

Verkkotehtäviä
 • tee itse tai laita oppilaat tekemään
 • tehtävätyyppejä: muistipeli (löydä parit), kirjoita sana kuvan alle, yhdistä parit, laita oikeaan järjestykseen, numeroi, monivalinta, merkitse kuvaan tai karttaan jne.
 • http://learningapps.org/
Kyselyitä ja tehtäväkokonaisuuksia
 • tee kysely, johon oppilaat vastaavat
 • Kahoot opettajalle: https://getkahoot.com/ ja Kahoot oppilaille (käy hyvin myös mobiililaitteille)


APUOHJELMIA

Internet-osoitteiden lyhentäjiä

Joskus automaattisesti luodut nettiosoitteet ovat mahdottoman pitkiä. Ne voi tarvittaessa lyhentää näillä sivuilla:
http://tinyurl.com/ , https://bitly.com/ tai https://goo.gl/

Väliaikainen email-osoite

Kirjautuminen voi joskus edellyttää sähköpostia vaikkei sitä muutoin tarvitsisikaan. 10 minuuttia kestävän email-osoitten saa täältä:
**http://10minutemail.com/10MinuteMail/index.html**

Kuvakaappaus (print screen)

Saat ruudunkaappauskuvan näytöltä painamalla Print Screen näppäintä (PrtSc). Joskus tarvitaan useamman näppäimen yhdistelmä, esim. AltGr+PrtSC tai Ctrl+Alt+PrtSC.
Mobiililaitteilla (esim. tableteilla) ruudunkaappauskuvan saa usein painamalla yhtä aikaa virtanappia ja kotinäppäintä.

KIELI PELITTÄÄ YMS.


Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.